Webové stránky zatím nemají žádný obsah.

Pro zobrazení obsahu vašich stránek doporučujeme tento postup:

Přihlaste se v Zákaznickém centru ACTIVE 24 do administrace služby Moje stránky

  • V administraci Moje stránky vytvořte a pomocí náhledu odlaďte svůj obsah
  • Pomocí tlačítka "Publikovat" nahrajte odladěný obsah na internet a nahradíte jím tuto uvítací stránku
  • Stejným způsobem můžete své stránky kdykoliv aktualizovat
  • Nápověda a podrobný manuál jsou k dispozici v našem Centru nápovědy